​​آزمون های زبان مورد قبول برای دپارتمان مهاجرت استرالیا 

آزمون پی تی ای 

ادامه مطلب

الزامات زبان انگلیسی معمولاً برای متقاضیانی که مایل به تحصیل یا کار در استرالیا هستند اعمال می شود.​​​​​​​

دپارتمان مهاجرت استرالیا نمرات آزمون‌های معرفی شده در این صفحه را که در یک مرکز آزمون معتبر برگزار شود برای شرایط زبان انگلیسی صدور ویزا ، می‌پذیرد.

نمرات در 4 سطح زیر دسته بندی میشود که با توجه به نوع ویزا باید بررسی شود شما به چه سطح زبانی برای این ویزا احتیاج خواهید داشت


سطح کاربردی
سطح ابتدایی
سطح متوسط
سطح پیشرفته
سطح عالی

آزمون آیلتس 

ادامه مطلب

آزمون تافل 

ادامه مطلب

آزمون سی ای ای

ادامه مطلب
ادامه مطلب

آزمون او ای تی

آزمون IELTS (آیلتس)

​​​​آیلتس (سیستم بین المللی آزمون زبان انگلیسی) یک آزمون استاندارد است که میزان مهارت زبان افراد غیر انگلیسی زبان را اندازه گیری می کند. این آزمون مهارت های خواندن، نوشتن، گوش دادن و صحبت کردن را ارزیابی می کند و به طور گسترده برای اهداف تحصیلی و کاری در کشورهای انگلیسی زبان از جمله بریتانیا، استرالیا، کانادا و نیوزلند پذیرفته شده است.

آزمون آیلتس به دو نسخه تقسیم می شود: نسخه آکادمیک که برای افرادی در نظر گرفته شده است که می خواهند تحصیلات عالی یا ثبت نام حرفه ای را دنبال کنند و نسخه General Training که برای افرادی در نظر گرفته شده است که می خواهند به یک کشور انگلیسی زبان مهاجرت کنند. کسانی که برای کار یا مقاصد دیگر باید مهارت انگلیسی خود را نشان دهند.

این آزمون در مقیاس 9 سطح با امتیازات از 1  تا 9  سطح بندی می شود. این نمرات معیاری برای سنجش مهارت زبان هستند، نه سطح هوش یا تحصیلات.

آزمون آیلتس به طور گسترده ای به عنوان مدرکی دال بر مهارت زبان انگلیسی پذیرفته شده است و توسط British Council، IDP: IELTS Australia و Cambridge Assessment Englis اداره می شود.
​​​​​​​

آزمون آیلتس 

آزمون PTE (پی تی ای)

PTE (Pearson Test of English) یکی دیگر از آزمون های استاندارد است که میزان مهارت زبان انگلیسی افراد غیر بومی را اندازه گیری می کند. این یک آزمون مبتنی بر کامپیوتر است که مهارت های خواندن، نوشتن، شنیدن و صحبت کردن را ارزیابی می کند و به طور گسترده برای اهداف تحصیلی و کاری در کشورهای انگلیسی زبان از جمله بریتانیا، استرالیا، کانادا و نیوزلند پذیرفته شده است.

آزمون PTE به سه بخش تقسیم می شود: صحبت کردن و نوشتن، گوش دادن و خواندن. بخش Speaking و Writing توانایی صحبت کردن و نوشتن به زبان انگلیسی، بخش listening توانایی درک گفتاری انگلیسی و بخش Reading توانایی خواندن و درک نوشتاری انگلیسی را ارزیابی می کند.

این آزمون در مقیاس 10 تا 90 نمره گذاری می شود و نمرات آن از 10  تا 90  است. این نمرات معیاری برای سنجش مهارت زبان هستند، نه سطح هوش یا تحصیلات.
آزمون PTE به طور گسترده ای به عنوان مدرکی دال بر مهارت زبان انگلیسی پذیرفته شده است و توسط پیرسون، شرکت آموزشی و رسانه ای مستقر در بریتانیا، اداره می شود.


آزمون پی تی ای

آزمون TOEFL
​​​​​​​

​​​​​​​تافل (Test of English as a Foreign Language) یکی دیگر از آزمون های استاندارد است که میزان مهارت زبان انگلیسی افراد غیر بومی را اندازه گیری می کند. این به طور گسترده برای اهداف تحصیلی و کار در کشورهای انگلیسی زبان از جمله ایالات متحده، استرالیا و بریتانیا پذیرفته شده است.

آزمون تافل به چهار بخش ریدینگ، شنیدن، صحبت کردن و نوشتن تقسیم می شود. بخش ریدینگ توانایی خواندن و درک نوشتاری انگلیسی، بخش شنیداری توانایی درک گفتاری انگلیسی، بخش گفتاری توانایی صحبت کردن به زبان انگلیسی و بخش نوشتاری توانایی نوشتن به زبان انگلیسی را ارزیابی می‌کند.

این آزمون در مقیاس 0 تا 120 نمره گذاری می شود و نمرات آن از 0 تا 120 است. هر یک از چهار بخش به طور جداگانه نمره گذاری می شود و سپس نمرات برای ایجاد یک نمره کلی ترکیب می شوند. این نمرات معیاری برای سنجش مهارت زبان هستند، نه سطح هوش یا تحصیلات.
آزمون تافل به طور گسترده ای به عنوان مدرکی دال بر مهارت زبان انگلیسی پذیرفته شده است و توسط ETS (سرویس آزمون آموزشی) اداره می شود.

آزمون تافل

آزمون CAE (سی ای ایی)

CAE (انگلیسی کمبریج: پیشرفته) یک آزمون بین المللی زبان انگلیسی است که توسط Cambridge Assessment English، بخش دانشگاه کمبریج توسعه یافته است. این یک آزمون سطح بالا است که توانایی استفاده از زبان انگلیسی را برای مقاصد علمی و حرفه ای ارزیابی می کند.

آزمون CAE به چهار بخش تقسیم می شود: خواندن و استفاده از زبان انگلیسی، نوشتن، گوش دادن و صحبت کردن. بخش خواندن و استفاده از زبان انگلیسی توانایی خواندن و درک متون مختلف را ارزیابی می کند، بخش نوشتن توانایی نوشتن یک متن واضح و دقیق به زبان انگلیسی، بخش شنیداری توانایی درک گفتاری انگلیسی و بخش گفتاری ارزیابی می کند. توانایی بیان روان و دقیق خود به زبان انگلیسی.

این آزمون در مقیاسی از A تا E نمره گذاری می شود که A بالاترین و E کمترین است. هر یک از چهار قسمت به طور جداگانه نمره گذاری می شود. داوطلبان گواهینامه ای دریافت می کنند که نشان دهنده سطح مهارت آنهاست که توسط مؤسسات آموزشی، کارفرمایان و دولت های سراسر جهان به رسمیت شناخته شده است.
آزمون CAE به طور گسترده ای به عنوان مدرکی دال بر مهارت زبان انگلیسی پذیرفته شده است و توسط Cambridge Assessment English اجرا می شود..

آزمون سی ای ایی

آزمون OET (او ایی تی)

آزمون OET نوع خاصی از آزمون زبان است که در کنار محک زدن زبان انگلیسی افراد به مباحث تخصصی رشته افراد پرداخته و در مهاجرت از طریق مشاغلی همچون پرستاری، پزشکی و پیرا پزشکی مورد تأیید و استفاده می باشد.

پزشکان و یا کارکنان مراکز درمانی که قصد مهاجرت از طریق ویزای نیروی متخصص و یا کار کردن در مراکز پزشکی و درمانی خارج از کشور را دارند، می بایست برای اثبات توانایی زبانی خود در سطحوح مورد نظر، در این آزمون شرکت نمایند.

این آزمون که توسط مرکز آزمون های بین المللی دانشگاه کمبریج طراحی گردیده است، توانایی افراد متخصص در حوزه درمان و علوم پزشکی را در زمینه تخصصی آنها می سنجد.

آزمون او ای تی

​سطح کاربردی 

نمرات سطح کاربردی زبان در آزمون های مختلف
نمره سطح کاربردیآزمون
حداقل 4.5 میانگین نتیجه کلی آزمون آیلتس
حداقل 32 میانگین نتیجه کلی آزمون تافل
حداقل 30 میانگین نتیجه کلی آزمون پی تی ای
حداقل 4.5 میانگین نتیجه کلی آزمون کمبریج CAE
نمرات سطح کاربردی زبان در آزمون های مختلف
نمره سطح ابتداییآزمون
حداقل 5 برای هر 4 بخش آزمونآزمون آیلتس
حداقل 4 برای لیسنینگ، 4 برای ریدینگ، 14 برای رایتینگ و 14 برای اسپیکینگآزمون تافل
حداقل 36 برای هر 4 بخش آزمونآزمون پی تی ای
حداقل 154 برای هر 4 بخش آزمونآزمون کمبریج CAE
حداقل B برای هر 4 بخش آزمونآزمون او ایی تی
نمرات سطح کاربردی زبان در آزمون های مختلف
نمره سطح متوسطآزمون
حداقل 6 برای هر 4 بخش آزمونآزمون آیلتس
حداقل 12 برای لیسنینگ، 13 برای ریدینگ، 21 برای رایتینگ و 18 برای اسپیکینگآزمون تافل
حداقل 36 برای هر 4 بخش آزمونآزمون پی تی ای
حداقل 154 برای هر 4 بخش آزمونآزمون کمبریج CAE
حداقل B برای هر 4 بخش آزمونآزمون او ایی تی
نمرات سطح کاربردی زبان در آزمون های مختلف
نمره سطح پیشرفتهآزمون
حداقل 7 برای هر 4 بخش آزمونآزمون آیلتس
حداقل 24 برای لیسنینگ، 24 برای ریدینگ، 27 برای رایتینگ و 23 برای اسپیکینگآزمون تافل
حداقل 65 برای هر 4 بخش آزمونآزمون پی تی ای
حداقل 185 برای هر 4 بخش آزمونآزمون کمبریج CAE
حداقل B برای هر 4 بخش آزمونآزمون او ایی تی
نمرات سطح کاربردی زبان در آزمون های مختلف
نمره سطح عالیآزمون
حداقل 8 برای هر 4 بخش آزمونآزمون آیلتس
حداقل 28 برای لیسنینگ، 29 برای ریدینگ، 30 برای رایتینگ و 26 برای اسپیکینگآزمون تافل
حداقل 79 برای هر 4 بخش آزمونآزمون پی تی ای
حداقل 200 برای هر 4 بخش آزمونآزمون کمبریج CAE
حداقل A برای هر 4 بخش آزمونآزمون او ایی تی

پرسش های متداول