ویزای دائم تجاری استرالیا شاخه 888 

مزایا

این ویزا به شما اجازه می دهد فعالیت تجاری خود را در استرالیا ادامه دهید و همچنین بعد از 1 سال زندگی در استرالیا با این ویزا در خواست شهروندی و پاسپورت استرالیا نمایید .

شرایط

در صورتی میتوانید برای این ویزا اقدام نمایید  که دارای ویزای موقت سرمایه گذاری ۱۸۸ باشید و شرایط آن ویزا را برآورده کرده باشید.

شرایط درخواست ویزای تجاری  888 -مرحله دوم ویزای 188

متقاضی میبایست حداقل 2 سال فعالیت تجاری مستمر در استرالیا  داشته باشد و به ادامه فعالیت تجاری خود تعهد دهد .

فعالیت تجاری

نقش مدیریتی

متقاضی میبایست اثبات کند در هر یک از 2 سال قبل، مشارکت مستقیم و مستمر در مدیریت کسب و کار  خود در استرالیا را در سطوح ارشد را حفظ کرده و تصمیماتی را اتخاذ کرده است که بر عملکرد کلی و جهت گیری کسب و کار تأثیر داشته.

گردش مالی 

مجموع فروش 300 هزار دلار استرالیا به علاوه ی 10 % مالیات بر ارزش افزوده در کسب و کار در سال دوم فعالیت

متقاضی باید دو مورد از سه شرایط زیر را داشته باشد:

داشتن دارایی تجاری به ارزش حداقل  200 هزار دلار استرالیا از ابتدای شروع سال دوم کسب و کار

1.دارایی تجاری

​2.تعداد کارمندان

استخدام دو کارمند تمام وقت (که دارای اقامت دائم و یا شهروند هستند) در سال آخر

3.دارایی شخصی و تجاری 

داشتن حداقل 600 هزار دلار استرالیا دارایی شخصی و تجاری در استرالیا

برای مشاهده دیگر شاخه های ویزای تجاری استرالیا میتوانید وبسایت اداره مهاجرت را بررسی نمایید .