سیستم امتیازبندی مهاجرت به استرالیا​​​​​​​

از طریق ویزای کار (اسکیل ویزای)استرالیا

برای مهاجرت به استرالیا از طریق ویزای کار و یا همان اسکیل ویزا ابتدا میبایست بررسی کنید که رشته تحصیلی شما جزو لیست مشاغل درخواستی استرالیا در سال جدید باشد و بعد از آن میبایست حداقل ۶۵ امتیاز در سیستم امتیاز بندی ویزای کار استرالیا داشته باشید.
ویزای کار استرالیا به سه دسته:
سابکلاس 189 (
ویزای مهارتی استرالیا به صورت مستقل)
سابکلاس 190 (
ویزای مهارتی استرالیا با اسپانسر ایالتی)
سابکلاس 491 (
ویزای تخصصی با اسپانسر مناطق کم‌جمعیت و اسپانسر فامیلیباقابلیت تبدیل به دائم
​​​​​
در ادامۀ این مطلب به معرفی روش‌های محاسبه امتیاز برای مهاجرت به استرالیا در هر یک از این ویزاها می‌پردازیم. 

​سن
​​​​​​​

سن

شرایط 

18 تا 24 سال

25تا 32 سال

33 تا 39 سال

40 تا 44 سال

25

25

امتیاز

30

15

سیستم امتیازبندی مهاجرت به استرالیا​​​​​​​ ازطریق ویزای کار

حداکثر سن قابل قبول برای ویزای کار استرالیا 45 سال میباشد

​در زمان صدور دعوت نامه میبایست سن شما زیر 45 سال باشد، اگر چنانچه بعد از صدور دعوت نامه 45 ساله شدید همچنان میتوانید درخواست ویزای خود را ارسال نمایید اما اگر بعد از ثبت فرم EOI و قبل از صدور دعوت نامه 45 ساله شدید دعوت نامه برای شما صادر نمیشود​​​​​​​.

برای مثال سن ۲۴ سال و ۱۱ ماه هچنان همان ۲۵ امتیاز از مجموع جدول امتیازبندی استرالیا را شامل میشود.

نکته 1

نکته 2

​تحصیلات

شرایط 

​​فوق دیپلم

10

​​​لیسانس

10-15

​فوق لیسانس

15

دکترا

تحصیلات

امتیاز

20

سیستم امتیازبندی مهاجرت به استرالیا​​​​​​​ ازطریق ویزای کار

حداقل مدرک قابل قبول برای ویزای کار استرالیا فوق دیپلم میباشد

نکته 1

نکته 2

اگر مدرک لیسانس شما از دانشگاه درجه 1 باشد 15 امتیاز و اگر از دانشگاههای درجه 2 باشد 10 امتیاز از این قسمت کسب خواهید کرد.

کد تخصص شما میبایست در کد لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا موجود باشد.از آنجایی که انتخاب کد رشته بسیار حساس و تخصصی است حتما از افرادآگاه و متخصص در این قسمت راهنمایی بگیرید.

مدرک زبان

شرایط 

معادل آیلتس 6

0

10

معادل آیلتس 7

معادل آیلتس 8

20

مدرک زبان

امتیاز

سیستم امتیازبندی مهاجرت به استرالیا​​​​​​​ ازطریق ویزای کار

​​برای درخواست ویزای مهارت استرالیا حداقل داشتن آیلتس 6 لازم است

بسته به نوع تخصص و مدرک شما و سازمانی که مدارک شما را معادل سازی میکند حداقل نمره آیلتس میتواند متفاوت باشد قبل از اقدام برای اخذ نمره مورد نیاز برای این ویزا حتما با وکیل مهاجرت به استرالیا مشورت کنید.

نکته 1

سابقه کار

شرایط 

1 تا 3 سال

5

3 تا 5 سال 

5 تا 8 سال 

15

بیشتر از 8 سال 

سابقه کار

10

در استرالیا

خارج استرالیا

0

5

10

15

20

سیستم امتیازبندی مهاجرت به استرالیا​​​​​​​ ازطریق ویزای کار

سابقه کار شما میبایست مرتبط با رشته تحصیلی شما باشد و بعد از اخذ اولین مدرک تحصیلی محاسبه میشود

نکته 1

وضعیت تاهل

شرایط 

10

افراد مجرد

همسر دارای مدرک زبان معادل 6

10
​​​​​​​

همسر دارای مدرک زبان معادل 6​​​​​​​ و اسسمنت مثبت

همسر دارای شهروندی استرالیا باشد

10

وضعیت تاهل

امتیاز

5

سیستم امتیازبندی مهاجرت به استرالیا​​​​​​​ ازطریق ویزای کار

​برای گرفتن امتیاز اسسمنت مثبت برای همسر در جدول امتیاز ویزای مهارت میبایست رشته همسر در لیست رشته اصلی متقاضی اصلی باشد

نکته 1

مدارک دیگر

مدارک دیگر

شرایط 

10

مدرک فوق لیسانس و یا دکترا از استرالیا

5

مدرک زبان ناتی 

مدرک یک دوره از استرالیا

امتیاز

5

سیستم امتیازبندی مهاجرت به استرالیا​​​​​​​ ازطریق ویزای کار

​​مدرک دوره هایی که 92 هفته و یا بیشتر در استرالیا اخذ شده باشد دارای امتیاز است.

نکته 1

دعوت نامه

دعوت نامه

شرایط 

دعوت نامه ایالتی برای ویزای 190

5

دعوت نامه ایالتی برای ویزای 491

15

15

دعوت نامه فامیلی برای ویزای 491

امتیاز

سیستم امتیازبندی مهاجرت به استرالیا​​​​​​​ ازطریق ویزای کار

متقاضی ویزای کار استرالیا شاخه های سابکلاس 190 و سابکلاس 491 می‌بایست در یکی از ایالت‌های استرالیا که رشته او در آن است بدنبال درخواست اسپانسر ایالتی یا فامیلی باشد تا بتواند 5 الی 15 امتیاز کمکی را دریافت کند.

نکته 1

انواع ویزای مهارت استرالیا