ویزای کارآفرینی استرالیا شاخه 188

زمان ویزا

ویزای موقت 

​5 ساله 

قابلیت تمدید 2 ساله

قابلیت تبدیل به ویزای دائم

با شرط داشتن حداقل دو سال بیزینس موفق در استرالیا

انتقال سرمایه مورد نیاز (بسته به ایالت متفاوت) استرالیا ظرف مدت یکسال پس از اخذ ویزا برای راه اندازی و یا خرید بیزینس  

ویکتوریا،استرالیای غربی، کانبرا:  200 هزار دلار استرالیا                    
 

متقاضیان باید توسط دولت ایالت یا قلمرو استرالیا نامزد شوند

تعهد سرمایه گذاری

سرمایه قابل انتقال

مزایا

این ویزا شامل همسر و فرزندان زیر 21 سال متقاضی اصلی نیز میباشد.   

تحصیل رایگان در مدارس عمومی برای فرزندان

امکان اشتغال و امکان افتتاح انواع حساب های بانکی، برای دارندگان این نوع ویزا

امکان اشتغال و امکان افتتاح انواع حساب های بانکی، برای دارندگان این نوع ویزا

نکات مهم

متقاضی اصلی در دو سال اول تجارت خود در استرالیا ،میتواند در هر سال تنها بمدت 6 هفته خاک استرالیا را ترک نماید. 
​​​​​​​
در صورت نیاز ،انتقال مدیریت از متقاضی اصلی به همسر امکان پذیر میباشد،که در اینصورت محدودیت رفت و آمد برای متقاضی اصلی وجود نخواهد داشت. 

استرالیای جنوبی:                   300 هزار دلار استرالیا                       
 

​نیو سوث ولز(سیدنی)
نیو سوث ولز(مناطق دیگر)

کوینزلند(بریزبین):   
​​​​​​​کوینزلند(مناطق دیگر)        

500 هزار دلار استرالیا

300 هزار دلار استرالیا

400 هزار دلار استرالیا

300 هزار دلار استرالیا

شرایط متقاضی ویزای کارآفرینی استرالیا شاخه 188

سن: 18 تا 55 سال

ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻦ ﻣﺘﻘﺎضی اﯾﻦ وﯾﺰا ﺑﺎیستی 55 ﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ
 ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻃﺮح ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ای ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺎضی ﻗﺼﺪ اﻧﺠﺎم آن در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ را دارد، ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮای یکی از ایالت های  اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﻓﻮاﯾﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ای  را در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 

دارایی تجاری

حداقل 30 درصد سهام یک شرکت خصوصی و یا 10 درصد شرکت سهامی عام (در صورتی که 2 سال از مالکیت آن گذشته باشد)

​گردش مالی تجاری

گردش مالی سالیانه حداق 750 هزار دلار استرالیا در 2 سال برتر از 4 سال گذشته

حداقل 1،250،000 دلار استرالیا دارایی شخصی (شامل ملک،زمین و...) به مالکیت متقاضی اصلی و یا همسر متقاضی در صورتی که 2 سال از مالکیت آن گذشته باشد

دارایی شخصی

مدرک زبان انگلیسی

به جز ایالت ویکتوریا داشتن مدرک زبان جزو شرایط اصلی این ویزا نیست 
اما چنانچه متقاضی اصلی و دیگر اعضای وابسته بالای 18 سال ، تا زمان دریافت ویزا موفق به کسب نمره زبان (حداقل معدل آلیتس 4.5 )، نشوند میبایست هزینه 500 ساعت کلاس زبان را به دولت استرالیا پرداخت نمایند.
​​​​​​​چنانچه ایالت مقصد شما ویکتوریا باشد میبایست در هنگام درخواست اسپانسرشیپی مدرک زبان معادل آیلتس 5 ارائه شود.بر اساس هر یک از شروط کلی، یک سیستم امتیازی طراحی شده است که بایستی هر متقاضی حداقل 65 امتیاز را از آن کسب نماید.

امتیاز

سن

18-24

25-32

33-39

40-44

45-54

20

30

25

15

20

4 تا 6 سال

10

15

7 سال و بیشتر

تجربه مدیریتی

گردش مالی 

5

15

AUD 750,000- 1,250,000

AUD 1,250,000- 1,750,000

AUD 1,750,000- 2,350,000

AUD 2,350,000 +

25

35

5

AUD 1,250,000- 1,750,000

جمع دارایی 

AUD 1,750,000- 2,250,000

AUD 2,250,000- 2,750,000

AUD 2,750,000 +

15

25

35

دیپلم

5

تحصیلات 

10

لیسانس و بالاتر

شرایط دیگر

ثبت اختراع

ثبت برند تجاری

صادرات بیش از 50 درصد محصولات

15

10

15

نرخ دلار برابر با نرخ دلار بانک مرکزی میباشد.

نرخ دلار برابر با نرخ دلار بانک مرکزی میباشد.

نرخ دلار برابر با نرخ دلار بانک مرکزی میباشد.

برای مشاهده دیگر شاخه های ویزای تجاری استرالیا میتوانید وبسایت اداره مهاجرت را بررسی نمایید .