قابل توجه دارندگان ویزای تجاری استرالیا

به دارندگان ویزاهای تجاری استرالیا توصیه می شود جهت شفافیت و راحتی در اثبات دارایی های تجاری شما تمام نقل و انتقالات مربوط به کسب و کار شما در استرالیا ابتدا به حساب شخصی و سپس از حساب شخصی شما به
.حساب بیزینسی انتقال داده شود
همچنین رسید آسترک مربوط به این نقل انتقالات بایگانی شود.

۵
از ۵
۱۲ مشارکت کننده

سام لطف الهی

اخذ ویزا، مهاجرت و اقامت در استرالیا.