واکسن هایی که برای سفر به استرالیا مورد تایید هستند.

از 17 ژانویه 2022، واکسن های زیر را برای سفر به استرالیا مورد تایید می باشند:

•    کروناوک (سینواک)
•    کوویشیلد (استرازنیکا - موسسه سرم هند)
•    برای افراد زیر 60 سال در بدو ورود به استرالیا (سینوفارم چین)
•    کوواکسین (بهارات بیوتک)
•    اسپوتنیک وی (موسسه تحقیقاتی گامالیا)
 

۵
از ۵
۱۵ مشارکت کننده

سام لطف الهی

اخذ ویزا، مهاجرت و اقامت در استرالیا.