از صبح چهار شنبه ۶ جولای ۲۰۲۲، برای مسافرانی که وارد استرالیا می شوند دیگر واکسینه بودن علیه کوید-۱۹ لازم نیست.

از صبح چهارشنبه ۶ جولای،  مسافران خارجی که وارد استرالیا می شوند دیگر نیازی به واکسینه بودن علیه کووید-19 نخواهند داشت.

 

در حال حاضر، هر فردی که وارد استرالیا می شود باید قبل از رسیدن وضعیت واکسیناسیون خود را اعلام کند. اما از ساعت 12:01 صبح روز چهارشنبه  ۶ جولای، این الزامات به کلی لغو می شود که این به معنای باز شدن کامل مرزهای بین المللی برای مسافران واکسینه نشده است. 


اوایل امسال، همه افراد بین المللی که وارد استرالیا می شوند ملزم به پر کردن یک اعلامیه دیجیتال مسافر یا DPD بودند که وضعیت واکسیناسیون آنها را ثبت و ارایه می دهد، اما با این تصمیم، دیگر تهیه اعلامیه دیجیتال مسافر مورد نیاز نخواهد بود.

۵
از ۵
۱۲ مشارکت کننده

سام لطف الهی

اخذ ویزا، مهاجرت و اقامت در استرالیا.