سرشماری سال ۲۰۲۱ استرالیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سرشماری سال ۲۰۲۱ تصویری از تنوع فرهنگ ها و زبان های استرالیا را بر اساس کشور محل تولد و اصل و نسب افراد ارائه می دهد. استرالیا دارای ترکیبی غنی از پیشینه‌ها و میراث فرهنگی است و تعداد افرادی که در استرالیا زندگی می‌کنند و در خارج از کشور متولد شده‌اند رو به افزایش است.

نسبت ساکنان استرالیایی که در خارج از کشور به دنیا آمده اند (نسل اول) یا والدینشان در خارج از کشور متولد شده اند (نسل دوم) به بالای 50 درصد (51.5 درصد) رسیده است.

در این نمودار مشخص شده است که 29.3 درصد از افرادی که در استرالیا زندگی می کنند در خارج از کشور به دنیا آمده اند، 22.2 درصد متولدین استرالیا یک یا هر دو والدین انها  در خارج از استرالیا به دنیا امده اند.  48.5 درصد از متولدین استرالیا هر دو والدین انها در خارج از کشور به دنیا آورده اند.

پنج ملیتی که در سرشماری سال 2021 بیشتر گزارش شده‌اند، شامل انگلیسی با 33.0 درصد، استرالیایی با 29.9 درصد، ایرلندی با 9.5 درصد، اسکاتلندی با 8.6 درصد و چینی با 5.5 درصد بودند. در این سرشماری تعداد ایرانیان در استرالیا 77870  نفر تخمین زده شده است.

۵
از ۵
۱۱ مشارکت کننده

سام لطف الهی

اخذ ویزا، مهاجرت و اقامت در استرالیا.