استرالیا خانه کسب و کار های نوآورانه 

استرالیا خانه کسب و کار های نوآورانه 


در دوره دو ساله منتهی به 30 ژوئن 2021، بیش از نیمی از کل کسب کار ها  (52٪) گزارش دادند که نوآورانه فعال هستند.
از کسب‌وکارهای فعال در زمینه نوآوری، 36٪ با یکدیگر همکاری کردند و/یا ترتیباتی مربوط به پرداخت هزینه‌ای برای نوآوری داشتند.


24 درصد از مشاغل فعال در زمینه نوآوری برای فعالیت های نوآورانه همکاری داشته اند.

 

فعالیت نوآوری


یک کسب‌وکار فعال در زمینه نوآوری، کسب‌وکاری است که هر نوع نوآوری را معرفی می‌کند (یعنی کالا، خدمات یا فرآیند جدید)، و/یا دارای نوآوری است که هنوز در حال توسعه بوده (در 30 ژوئن 2021) یا در طول دوره رها شده است (یعنی، دو سال منتهی به 30 ژوئن 2021)


یک کسب و کار نوآور، کسب و کاری است که هر نوع نوآوری (به عنوان مثال، هر کالا، خدمات و/یا فرآیند جدید) را در طول دوره مرجع (یعنی دو سال منتهی به 30 ژوئن 2021) معرفی کرده است.

۵
از ۵
۱۳ مشارکت کننده

سام لطف الهی

اخذ ویزا، مهاجرت و اقامت در استرالیا.