استرالیا با 14.54 دلار در ساعت بالاترین حداقل دستمزد را در جهان دارد.

به طور کلی، استرالیا با 14.54 دلار در ساعت بالاترین حداقل دستمزد را در جهان دارد.

حداقل دستمزد یک کشور کمترین مقدار پولی است که کارفرمایان در آن کشور به طور قانونی مجاز به پرداخت به کارگران خود برای یک واحد کاری معین هستند. حداقل دستمزد معمولاً بر اساس هر ساعت یا ماهانه محاسبه می شود، اما ممکن است گاهی اوقات به عنوان نرخ روزانه یا هر هفته ظاهر شود.

۵
از ۵
۱۳ مشارکت کننده

سام لطف الهی

اخذ ویزا، مهاجرت و اقامت در استرالیا.