به روز رسانی ویزای نوآوری و سرمایه گذاری تجاری (موقت) ( ساب کلاس 188)

 

ما اکنون یک سهمیه موقتی جاهای خالی از امور داخلی دریافت کرده‌ایم، به این معنی که اکنون می‌توانیم پذیرش درخواست‌ها برای نامزدی NSW را آغاز کنیم.

از آنجا که این یک سهمیه محدود است، ما به طور موقت معیارهای نامزدی خود را برای متقاضیان نوآوری تجاری، سرمایه‌گذار و کارآفرین افزایش می‌دهیم تا زمانی که سهمیه کامل جاهای خالی را از امور داخلی دریافت کنیم. تا این زمان، شما باید حداقل 85 امتیاز در EOI انتخاب مهارت خود کسب کنید تا برای نامزدی NSW تحت جریان های نوآوری تجاری، سرمایه گذار یا کارآفرین اقدام کنید.
  
متقاضیان جریان سرمایه گذاری کلان همانند معمول درخواست ویزا می دهند.

۵
از ۵
۱۲ مشارکت کننده

سام لطف الهی

اخذ ویزا، مهاجرت و اقامت در استرالیا.