تصمیم جدید دولت فدرال استرالیا در خصوص پرونده های عقب مانده مهاجرتی

پس از آنکه آنتونی آلبانز، نخست وزیراسترالیا  نسبت در رابطه با ۱ پرونده ای که در انتظار تصمیم گیری در مورد درخواست های خود هستند، هشدار داد، دولت فدرال تصمیمات زیر را در خصوص این مورد اخذ کرد:

  • افزایش 35000 جایگاه ویزاهای دایم
  • اختصاص 36 میلیون دلار برای رسیدگی به پرونده های در دست بررسی
  • دولت فدرال سقف پذیرش ویزاهای دایم را از 160000 هزار به 195000 افزایش می دهد. همچنین دولت قصد دارد بودجه ای را برای تسریع در رسیدگی به یک میلیون پرونده عقب افتاده ارایه دهد.

منبع وبسایت: the age 

 

۵
از ۵
۱۰ مشارکت کننده

سام لطف الهی

اخذ ویزا، مهاجرت و اقامت در استرالیا.