افزایش ظرفیت اسکیل ویزای- ویزای مهارت - استرالیا در سال 2022

استرالیا کشور مهاجرپذیری است و برای جذب مهاجر از سراسر دنیا برای افراد مختلف ویزاهای مختلفی را طبقه بندی کرده است یکی از پر طرفدارترین ویزاهای استرالیا ویزای مهارت( ویزای کاراسترالیا) و یا همان اسکیل ورکر میباشد افرادی که دارای تخصص و مهارت هستنداز این طریق میتوانند برای اخذ ویزا و اقامت در کشور استرالیا اقدام نمایند

 

ویزای مهارت استرالیا برای افراد متخصصی است که به دنبال مهاجرت دائمی به استرالیا هستند این ویزا شامل افراد خانوده متقاضی اصلی نیز میشود. این نوع ویزا به چند دسته ویزای دائمی مستقل سابکلاس  ، تحت حمایت دولت ویا ایالت (سابکلاس 190) /  و یا ویزای موقت (قابل تقدیم به دائم) تحت حمایت خانواده(سابکلاس 491) تقسیم میشود

 

هر سال مالی سهمیه و ظرفیت های هر کدام از ایالت های استرالیا برای انواع ویزاها اعلام میشود در سال 2022-23 ظرفیت ایالت های مختلف برای اسکیل ویزا به شرح زیر میباشد

 

ایالت نیو ساوت ولز

 • سابکلاس 190:    7160
 • سابکلاس 491:   4870

ایالت ویکتوریا

 • سابکلاس 190:    2000
 • سابکلاس 491:   1350

ایالت استرالیای جنوبی

 • سابکلاس 190:    7160
 • سابکلاس 491:   4870

ایالت شمالی

 • سابکلاس 190:    5350
 • سابکلاس 491:   2790

ایالت استرالیای جنوبی

 • سابکلاس 190:    600
 • سابکلاس 491:   480

ایالت کویینزلند

 • سابکلاس 190:    3000
 • سابکلاس 491:   1200

ایالت استرالیای جنوبی

 • سابکلاس 190:    7160
 • سابکلاس 491:   4870

قلمرو پایتختی استرالیا

 • سابکلاس 190:    800
 • سابکلاس 491:   1920
  ۵
  از ۵
  ۱۴ مشارکت کننده

  سام لطف الهی

  اخذ ویزا، مهاجرت و اقامت در استرالیا.