10 شغل پر متقاضی استرالیا در سال 2022

طبق داده‌های وب‌سایت Job Outlook دولت استرالیا، 10 شغل پر متقاضی در استرالیا در سال 2022 عبارتند از:

  1. پرستاران 
  2. برنامه نویسان نرم افزار و برنامه های کاربردی
  3. پزشکان عمومی و افسران پزشکی مقیم
  4. مشاوران مدیریت
  5. توسعه دهندگان وب
  6. برقکارها
  7. مهندسین (اکثر رشته ها )
  8. حسابداران
  9. آشپزان
  10. مدیران پروژه

 

منبع ، وب‌سایت Job Outlook دولت استرالیا است که داده‌هایی را در مورد روندهای شغلی فعلی و آینده در استرالیا ارائه می‌دهد. 

۵
از ۵
۱۰ مشارکت کننده

سام لطف الهی

اخذ ویزا، مهاجرت و اقامت در استرالیا.