برای واجد شرایط بودن برای ویزای 888a، متقاضیان باید نشان دهند که سرمایه لازم را به استرالیا منتقل کرده اند.

 

برای واجد شرایط بودن برای ویزای 888a، متقاضیان باید نشان دهند که سرمایه لازم را به استرالیا منتقل کرده اند.

1.    میزان سرمایه مورد نیاز برای کسب و کار پیشنهادی خود را تعیین کنید
•    محل و ماهیت کسب و کار پیشنهادی خود را برای تعیین حداقل سرمایه مورد نیاز تحقیق کنید
•    اطمینان حاصل کنید که به بودجه لازم برای انتقال به استرالیا دسترسی دارید
•    به خاطر داشته باشید که مقدار مورد نیاز ممکن است بسته به ماهیت و محل کسب و کار پیشنهادی شما متفاوت باشد.
2.    انتقال سرمایه به حساب بانکی استرالیا
•    یک بانک معتبر در استرالیا انتخاب کنید و یک حساب بانکی برای تجارت خود باز کنید
•    اطمینان حاصل کنید که انتقال وجه به حساب بانکی استرالیا مطابق با قوانین و مقررات استرالیا انجام می شود ومی بایست انتقال پول اول به حساب شخصی و بعد به حساب کسب و کار شما باشد.
•    مدارکی دال بر انتقال وجه ارائه دهید، مانند صورتحساب بانکی یا رسید حواله.
3.    اطمینان حاصل شود که انتقال سرمایه برای یک هدف قانونی است
•    تأیید کنید که انتقال سرمایه صرفاً به منظور شروع یا سرمایه گذاری در یک تجارت در استرالیا است
•    اطمینان حاصل شود که انتقال سرمایه از یک منبع قانونی و مشروع انجام شده است
•    آماده ارائه اسناد و مدارک برای حمایت از هدف قانونی انتقال سرمایه باشید.

موارد بیان شده در این پست صرفا جنبه اطلاعات عمومی داشته و متقاضیان ویزای ۸۸۸ بایستی برای هر بخش تخصصی از متخصصین مربوطه راهنمایی های لازم را دریافت نمایند

#visa888a #australianvisa #businessowner #permanentresidency #millenniummigration #888visa #businessvisa #movetoaustralia #sydney #newsoutwales

 

 

 

 

 

۵
از ۵
۹ مشارکت کننده

سام لطف الهی

اخذ ویزا، مهاجرت و اقامت در استرالیا.