راهنمای کلی ویزای تجاری - ۸۸۸ - مرحله ۱ - حساب های جداگانه

 

پیروی از مراحل ذکر شده در این پست برای حفظ حساب های جداگانه برای امور مالی  کسب و کار و شخصی خود نه تنها به شما در مدیریت کارآمدتر امور مالی کمک می کند، بلکه سوابق دقیق تراکنش های تجاری خود را نیز در اختیار شما قرار می دهد، که می تواند در هنگام درخواست مزایای مهاجرت که نیازمند آن هستند، مفید باشد. اسناد مالی

 

مرحله حساب‌های جداگانه

1.     برای جلوگیری از سردرگمی، یک حساب  برای کسب و کار خود ایجاد کنید

·       یک حساب بانکی جداگانه به نام واحد تجاری باز کنید

·       اطمینان حاصل کنید که تمام هزینه های مربوط به کسب و کار از این حساب پرداخت می شود

·       این به شما کمک می کند تا هزینه های کسب و کار خود را پیگیری کنید و سوابق مالی دقیق را حفظ کنید.

2.     یک حساب شخصی جداگانه برای هزینه های شخصی نگهداری کنید

·       یک حساب بانکی شخصی باز کنید و مطمئن شوید که هزینه های شخصی شما از آن پرداخت می شود

·       از استفاده از حساب  برای کسب و کار خود برای هزینه های شخصی خودداری کنید زیرا ممکن است سردرگمی ایجاد کند و منجر به اشتباهات حسابداری شود

·       تفکیک هزینه های شخصی و تجاری به شما کمک می کند تا امور مالی خود را به طور موثرتری مدیریت کنید.

3.     با جدا کردن امور مالی برای کسب و کار خود و شخصی از حسابداری مناسب اطمینان حاصل کنید

·       سوابق دقیق تمام معاملات تجاری را نگه دارید

·       از نرم افزار حسابداری استفاده کنید یا یک حسابدار برای کمک به حسابداری خود استخدام کنید

·       این به شما کمک می کند تا از امور مالی خود آگاه باشید و اطلاعات دقیقی را در اختیار شما قرار دهد تا تصمیمات تجاری آگاهانه بگیرید.

 

موارد بیان شده در این پست صرفا جنبه اطلاعات عمومی داشته و متقاضیان ویزای ۸۸۸ بایستی برای هر بخش تخصصی از متخصصین مربوطه راهنمایی های لازم را دریافت نمایند.