ویزای کار مستقل 

ساب کلاس 189

این ویزا به افراد ماهر دعوت شده با مهارت های مورد نیاز استرالیا اجازه می دهد تا به طور دائم در هر نقطه از استرالیا زندگی و کار کنند.

جزئیات

مدت ویزا: دائمی

جزئیات

مدت ویزا: دائمی

این ویزا به افراد ماهر دعوت شده با مهارت های مورد نیاز استرالیا که توسط یکی از ایالت ها اسپانسر شده باشد، اجازه می دهد تا به طور دائم در هر نقطه از استرالیا زندگی و کار کنند.

ساب کلاس 190

​ویزای کار اسپانسری

جزئیات

ویزای کار مناطق کم جمیعیت

مدت ویزا :5 سال با قابلیت تبدیل شدن به ویزای دائم

این یک ویزای موقت است که به افراد ماهر دعوت شده با مهارت های مورد نیاز استرالیا که توسط یکی از ایالت ها و یا افراد فامیلی اسپانسر شده باشد، اجازه می دهد تا  در مناطق ریجانل  استرالیا زندگی و کار کنند.

ساب کلاس 491

ویزای کار استرالیا

بیزینس ویزا

مدت ویزا:5 سال 

مخصوص صاحبان کسب و کار،که به دنبال کارآفرینی و ایجاد کسب و کار در استرالیا هستند

ساب کلاس 188  

جزئیات

ویزای نوآوری

جزئیات

ساب کلاس 888

این ویزا به دارندگان ویزای تجاری (شاخه 188) امکان اقامت دائم در استرالیا را می دهد​​​​​​​

​​مدت ویزا :دائم


ویزای کارآفرینی دائم

OFFSHORE​​​​​​​

Allows the partner or spouse of an Australian citizen, Australian permanent resident or eligible New Zealand citizen to live in Australia.
You apply for the temporary and the permanent partner visas together.​​​​​​​

Subclass 309-100

Stay : Permanently

Details
Details

Stay : Permanently

ONSHORE​​​​​​​

Allows the partner or spouse of an Australian citizen, Australian permanent resident or eligible New Zealand citizen to live in Australia.
You apply for the temporary and the permanent partner visas together.

Subclass 820-801

Partner Visas