تغییرات جدید ایالت ویکتوریا استرالیا در خصوص ویزای کارآفرینی

ویزای کارآفرینی

مهم ترین تغییرات ایالت ویکتوریا استرالیا در خصوص ویزای کارآفرینی

  •  حذف شرط داشتن معادل آیلتس 5 

برای متقاضی اصلی برای صدور دعوت نامه

افزایش تعهد سرمایه گذاری 

  • از 200 هزار دلار به 500 هزار دلار استرالیا

 اهمیت سابقه فعالیت متقاضی اصلی 

  • بیزینس هایی مثل ساخت و ساز ساختمان، فروشگاههای لوازم، صرافی و شعبه های شرکتهای بزرگ برای صدور دعوت نامه قابل قبول نیست.
۵
از ۵
۱۲ مشارکت کننده

سام لطف الهی

اخذ ویزا، مهاجرت و اقامت در استرالیا.